Kasteelplaats Hondeborg

Zenderen, Overijssel

Openingstijden
Kasteelplaats hele dag toegankelijk
Entree

Vrij toegankelijk

Adres

Esweg 1

7625 SV Zenderen

ARCHEOLOGISCHE KASTEELPLAATS

Onderdeel Archeotrail

Van 14:30-15:30 uur zullen Ben Olde Meierink en Diana Spiekhout op locatie zijn om een masterclass archeologie te geven. Deelname is kostenloos. Kom op tijd er wordt stipt om 14.30 uur gestart.

Ter plekke is niet meer dan een restant van de gracht te zien. Op de plek waar de burcht gestaan moet hebben is de huidige boerderij gebouwd. In de Twickelschuur op het terrein is een expositie over archeologische vondsten.

Bijzonderheden

Ter plaatse is een informatiebord

Bekijk drone filmpje Hondeborg

In 1333 was er sprake van een (versterkt) huis met een voorburcht. Op de kaart van Overijssel van Nicolaas ten Have uit 1649 verschijnt de Hondeborg als ruïne. In 1680 werd de Hondeborg beschreven als een plaats die twee- of driehonderd jaar daarvoor door de bisschop is belegerd en veroverd en waarvan dan nog grachten, een burchtheuvel en een singel over zijn. Op het kadastrale minuutplan van 1821 is de Hondeborg nog te zien als een forse ronde heuvel of motte met een brede ronde gracht die gevoed werd door de zuidelijk en westelijk in het broek gelegen Azeler Beek. Aan de noordzijde ligt een min of meer vierkante hoogte, die ongeveer een meter boven de omgeving uitsteekt en die men als de voorburcht kan duiden. Aan de zuidoostkant lag de boerderij. In 1841 werd deze boerderij verplaatst naar de omgrachte heuvel.

Bezitsgeschiedenis
Hondenborg kende verschillende eigenaren. In 1333 droegen de broers Berend en Gerhard van Sebelingen Schuttorf bij Bentheim afkomstig, hun Huis Ther Hondsborch samen met de Ouden Hof in Zenderen en de nabijgelegen boerderij de Zegger op in leen aan de bisschop van Utrecht. Berend was van 1311 tot 1326 ambtman of drost van Twente geweest. Hondeborg werd door de bisschop aan hen in leen teruggegeven op de voorwaarde dat het een open huis voor het Sticht zou zijn. Een open huis betekende dat de bisschop in tijd van oorlog soldaten op de Hondenborg mocht legeren.
Aan het einde van de 14e eeuw blijkt de Hondeborg in leen gegeven te zijn aan Beatrix de erfdochter van Huis Almelo. Maar ook de familie Van Sebelingen maakte nog aanspraak want in 1433 werd Hendrik van Kuinre getrouwd met Hille van Sebelingen een kleindochter van Berend met de Sebelingense goederen waaronder Hondeborg beleend. Hun dochter Hildegond, trouwde met Pelgrim Sticke, die Weldam bezat.
In 1610 kwam de Hondeborg samen met de nabijgelegen erven Olthof en Nijhof voorgoed in het bezit van de eigenaren van kasteel Twickel.

Tot 2012 is op erve Hondeborg geboerd. Inmiddels is de boerderij als woonhuis ingericht en dienen de bijgebouwen voor de ontvangst van gasten.