Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg

Beuningen, Overijssel

Openingstijden
Alleen toegankelijk tijdens rondleidingen: 11:00 en 14:00 uur
Entree

Gratis

Adres

Hakenbergweg 16

7588 RM Beuningen

  • Alleen tuin te bezichtigen

Onderdeel van fietsroute Twente 2

Twee rondleidingen: 11.00 en 14.00 uur De historie van Het Hakenberg wordt toegelicht. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op het werk van landschapsarchitect Pieter Wattez.

Bijzonderheden

Let op: Buiten de rondleidingen geen vrije toegang
Huis niet opengesteld
Honden niet toegestaan
Parkeren op parkeerplaats hoek Voortmansweg/Hakenbergweg, 500 meter van de buitenplaats 
Fietsen bij toegangshek op de buitenplaats

Verleden

De Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg ligt op de stuwwal in het Nationaal Landschap Noord-Oost Twente in de driehoek Oldenzaal/Denekamp/De Lutte en is begin vorige eeuw aangelegd als fabrikantenbuitenplaats in landschapstijl door de landschapsarchitect Pieter Wattez. Bij de aanleg van de buitenplaats is optimaal gebruik gemaakt van de voor Nederland bijzondere terreinsituatie namelijk een reliëfrijk landschap met een heuveltop. Vanaf deze top is het silhouet van het Slot Bentheim aan de horizon te zien.   De Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg is landschapsarchitectonisch van belang en uniek als geïntegreerde aanleg in die zin dat bosbouw, landbouw, sieraanleg en wonen samen gaan. De ogenschijnlijke eenvoud van de ingrepen in het landschap in combinatie met het bereiken van een groot ruimtelijk effect zijn belangrijke kenmerken. Van dendrologische waarde is de gevarieerde aanplant waarbij gebruik is gemaakt van minder algemene soorten. De - thans - duurzaam bewerkte landbouwgronden  en weilanden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de aanleg terwijl de boerderijen een ferme ornée vormen in de landschappelijke aanleg. Het landhuis in chaletstijl - ontworpen door streekarchitect Jan Jans - is onlosmakelijk onderdeel en letterlijk hoogtepunt van de aanleg op Het Hakenberg. De koepel nabij het landhuis gebouwd in 1856 vormde het oorspronkelijk vertrekpunt voor de aanleg in die zin dat bij de  aanleg alle zicht en lichtlijnen hier hun oorsprong vonden.   

Heden

Het Buitenplaatsgedeelte - ongeveer 12 hectare - van Landgoed Het Hakenberg is in particulier bezit, het omliggende gebied is eigendom van Natuurmonumenten.  Na herstel en restauratie - in de periode 2012/16 - is wederom ruim 200 jaar cultuurgeschiedenis - van herenkamer, theekoepel, tot buitenplaats in Engelse landschapsstijl - vrijwel onaangetast aanwezig en waarneembaar.