Het Nijenhuis

Diepenheim, Overijssel

Openingstijden
10.30 - 16.30 uur
Entree

Gratis

Adres

Nijenhuizerlaan 11

7478 PA Diepenheim

  • Alleen tuin te bezichtigen

Onderdeel van fietsroute Twente 1

Rondleiding door bewoners in de tuin en de moestuin.

In de timmerwerkplaats is een expositie van kunstenaar Bert Welmers, kleinzoon van de voormalige timmerman van het landgoed.

Vrij wandelen door de bossen en het wandelpark langs de Diepenheimse Molenbeek.

Er is koffie en thee verkrijgbaar.

Bijzonderheden

Let op: Huis is niet te bezichtigen
Parkeren bij de ingang van het landgoed aan de Goorseweg, kruising Eerste Zomerdijk; vandaar is het ca 1 km wandelen

Verleden

Omstreeks 1389 verscheen de eerste vermelding van deze havezate die toen in handen was van Arend Sticke. In 1457 ging het bezit over naar Johan van Beckum. Zijn zoon Herman bouwde er in 1491 een huis met een enigszins adellijke uitstraling. Roelof van Hoevel betrok het goed eind 16e eeuw; er was toen sprake van een ‘omgracht principael huis met een poortgebouw en een bouwhuis’. In opdracht van zijn kleinzoon werd het inmiddels vervallen huis vervangen door het huidige. Dit werd ontworpen door de Amsterdamse architect Philip Vingboons. In 1791 ging het goed over naar Willem Cornelis Boers, die het in 1799 in bezit stelde van de Deventer wijnhandelaar Gerrit Schimmelpenninck. Deze kocht het goed ten behoeve van zijn tweede zoon Rutger Jan die in 1805-1806 raadspensionaris was van de Bataafse Republiek.

Heden

Tot op heden is het Nijenhuis bewoond door nazaten van Rutger Jan; de vier torens, die het huis een kasteelachtig aanzien geven zijn in 1858 en in 1914 gebouwd. Het Nijenhuis bevat nog veel 18e en 19e-eeuwse elementen zoals een fraaie reeks familieportretten, empire meubels en de bibliotheek en dat alles in de oorspronkelijke context. Het landgoed is in de 19ee eeuw door aankoop van de aangrenzende havezate’s Peckedam en Westerflier gegroeid tot ruim 500 hectare. De helft daarvan bestaat uit bossen en de andere helft uit landbouwgrond die tot 1960 verpacht was aan ca 20 pachtbedrijven. Daarvan zijn er nu nog 5 in bedrijf. De bossen zijn opengesteld voor wandelaars. Rond het Nijenhuis ligt een park in landschapsstijl, deels door Hugo Poortman ontworpen. Het museale deel van het Nijenhuis en het park zijn op aanvraag te bezoeken. Zie verder www.stichtingrjs.nl