Kasteel Middachten

De Steeg, Gelderland

Openingstijden
Tuin 10.30 - 16.30 uur; Kasteel nog niet bekend
Entree

Tuinen € 6,00
Kasteel en tuinen € 11,00  

Contact

026 495 21 86

www.middachten.nl

Adres

Landgoed Middachten 3

6994 JC De Steeg

  • Beperkt toegankelijk voor mindervaliden

Volgen later

Bijzonderheden

Parkeren op parkeerplaats nabij Smidsallee, De Steeg
Navigatieadvies: Smidsallee De Steeg
Tuin wel, kasteel niet rolstoel- en rollatortoegankelijk
 

Het kasteel is nog steeds in particuliere handen.

Al in 1190 komt de naam "Van Mithdac" voor, maar of er toen sprake was een kasteel weten we niet. Pas in 1315 is sprake van een kasteel, maar dat lag waarschijnlijk niet precies op de plek van het huidige kasteel. Dat werd pas rond 1350 gebouwd, bestond uit een rechthoekig gebouw met bijna twee meter dikke muren. Er waren ook twee zijvleugels en torens. Het hoofdgebouw werd beschermd door een slotgracht en daarvoor lag nog een slotgracht. In de loop van de Tachtigjarige Oorlog werd Middachten een paar keer flink beschadigd en dat betekende ook weer reparatie en nieuwbouw.
Dit nieuwe Middachten had vervolgens flink te lijden van de Franse troepen in 1672, dus was opnieuw herstel nodig. Het hoofdgebouw werd nu modieus opgetrokken in de Hollands-classicistische stijl en kwam in een prachtig aangelegd park te liggen. Voor de verbouwing moesten ook oudere delen wijken en er kwam een dubbele gracht om het huis te liggen. Ook in de achttiende eeuw volgden aanpassingen.
Begin van de twintigste eeuw werd Middachten gemoderniseerd met de aanleg van waterleiding, elektriciteit en verwarming. Ook de tuin werd aangepast. Opvallend aan Middachten is dat het kasteel nooit is verkocht, maar steeds door vererving aan de volgende generatie is doorgegeven. De huidige eigenaren, graaf en gravin Zu Ortenburg, zijn dan ook via heel veel stapjes familie van de eerste Van Mithdac.