Buitenplaats de Horte

Dalfsen, Overijssel

Openingstijden
12.00 - 17.00 uur
Entree

Gratis

Adres

Poppenallee 39

7722 KW Dalfsen

Onderdeel fietsroute Vechtdal 1

  • Rondleidingen door huis en tuin met gids om 13.00, 14.00 en 15.00 uur - vooraf opgeven, www.landschapoverijssel.nl
  • Kinderen kunnen meedoen aan een kinder speurroute en een knutselactiviteit
  • Op diverse plekken in de tuin zijn gidsen aanwezig die over De Horte vertellen
  • Vertelvrouwe aanwezig bij 't Witte Huis
  • Geniet van een kopje koffie en een taartje aan de barista-kar

 

 

Bijzonderheden

Let op: Vooraf opgeven voor rondleiding via www.landschapoverijssel.nl
Toegankelijk voor mindervaliden op de wandelpaden
Parkeren bij het huis

Verleden

Dit 70 hectare grote landgoed dankt zijn naam vermoedelijk aan de Emmertochtsloot die daar een bocht van 90 graden (horde) maakt of aan de gele ratelaar, plaatselijk horde of horte genoemd, een plant die vroeger veel voorkwam langs de oevers van het riviertje. In een oud register uit 1602 wordt een zekere Jan op de Hort vermeld, waarna de Horte in oude papieren zowel boerderij of `spycker` (opslagplaats) wordt genoemd. Rond 1800 werd het landgoed aangekocht door de oud-resident aan het hof van de sultan van Mataram, Johannes van Rhijn. De voormalige havezate Dieze bij Dalfsen doopte hij om tot Mataram. Johannes van Rhijn, liet het gebouw ombouwen en uitbreiden in neoclassicistische stijl. In 1828 kwam het goed in bezit van Johan baron von Fridagh, die het huis spoedig daarna liet verbouwen. De aanleg van het park in Franse stijl met rechte lanen en bijbehorende beplanting vond plaats in de 18e eeuw. In 1898 werd het huis aan de westkant uitgebreid met een dienstvleugel met de keuken en verblijven voor het personeel. De tuin bij het huis is begin jaren negentig gerestaureerd; oude fruitrassen werden terug gebracht evenals bloemen en kruiden die hier vroeger (rond 1900) voorkwamen. Ook rond die tijd werd een mammoetboom aangeplant die inmiddels aardig is gegroeid. In 1905 werd op het landgoed `t Witte Huis gebouwd als biljartkamer voor de landheer.  Sinds kort is `t Witte Huis door Landschap Overijssel en By Mölle gerenoveerd en ingericht tot heerlijke buitenplek om te logeren. 

Heden

Na het overlijden van de laatste bewoonster, jonkvrouw Anna Roell, kwam het landgoed begin jaren `70 in bezit van Landschap Overijssel. Sindsdien is het in gebruik als kantoor. Buitenplaats de Horte wordt gezien als een belangrijk cultuur- en tuinhistorisch complex. Grote delen zijn erkend als rijksmonument waaronder het Huis De Horte, de tuin, `t Witte Huis, boerderij "de Horteboer", de tuinmanswoning c.q. koetshuis , enkele schuren, het prieel, de druivenkas, het bruggetje en een hek.  Op het landgoed leven tal van dieren waaronder de otter, bunzing, das, hermelijn, lijster, wielewaal en het visdiefje. Op de natuurakkers bloeien margriet en boterbloem. In het water leven voorn, zeelt en snoek. En natuurlijk de ringslang. Met wat geluk zie je hem door de gracht zwemmen.