Zuid-Holland is landgoedrijk: in een lang lint liggen tussen Hillegom en Den Haag tientallen kastelen, landgoederen en buitenplaatsen die samen de Landgoederenzone Zuid-Holland vormen.

Veel landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland vinden hun oorsprong in de 17e eeuw. Ooit gebouwd als zomerverblijf door rijke kooplieden uit Leiden en Den Haag, zijn het tot op de dag van vandaag groene oases van rust met grote cultuurhistorische waarde.

Maar liefst 19 Zuid-Hollandse kastelen en buitens doen mee met een boordevol programma!


De Dag van het Kasteel wordt in Zuid-Holland gecoördineerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en bijdragen van provincie Zuid-Holland, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. 


Download hier vier speciaal voor de Dag van het Kasteel gemaakte fietsroutes langs de verschillende Zuid-Hollandse deelnemers